PDA

Xem bản đầy đủ : Diện tích tự nhiên (biểu 1) và PL3 khác nhau?phuongpro
06-09-2015, 08:07 AM
Diện tích tự nhiên (biểu 1) và PL3 khác nhau là thế nào ấy các bác nhỉ? phần mềm báo là đã ok rồi mà. Nó lệch không nhiều chỉ khoảng 0.01-0.05ha thôi, ai có kinh nghiệm xử lý chỉ em với!

phuongpro
06-11-2015, 04:04 PM
Nay lại còn chuyện này nữa ah.
1. Xã A: Biểu 1=Biểu 11=Biểu 12 # PL3
2. Xã B: Biểu 1 = Biểu 11 = PL3 # Biểu 12 = PL3
Nếu nói phần mềm sai cũng không phải, vì từ 1 và 2 ta đều thấy các khả năng là PL3 (cái gốc từ bản đồ khoanh vẽ) = Biểu 1 (biểu tổng) = Biểu 11 (tự tổng hợp từ biểu 1) = Biểu 12 (tự tổng hợp từ biểu 1).
Hỏi các nơi khác với bản đồ khoanh vẽ chỉ có đơn thuần 1 loại đất cho 1 khoanh đất (tức là không đó khoanh đa mục đích, mục đích kết hợp) thì không có chuyện như trên xảy ra.
3. TK tool tổng hợp Biểu 10 không đúng, đã thử dùng mẫu biểu bằng excell tính thử thì ok, nhập mã loại đất kỳ trước và bộ số liệu cũ thì không ra kết quả.
VD: Kỳ đầu đất LUA có diện tích 10ha, trong kỳ chuyển sang đất CLN 3ha nên cuối kỳ sẽ còn 7ha. Nhưng, phần co ra 1 kết quả khác, kiểu như Kỳ đầu đất LUA có diện tích 10ha, trong kỳ chuyển sang đất CLN 13ha nên cuối kỳ sẽ còn -3ha.
Làm miết em đau đầu luôn, ai có kinh nghiệm hồi âm em nhờ và xin hậu tạ ạ :o

dieutan1107
07-21-2015, 11:38 AM
kiểm tra lại +, - phần diện tích ONT (ODT) và CLN tại các khoanh đất thổ cư, kiểm tra dữ liệu các lớp có bị dính đường ranh giới khoanh đất ko?