PDA

Xem bản đầy đủ : Có ai kết xuất ược biểu 10 không?phuongpro
05-25-2015, 03:06 PM
Em đã thử và có kết quả như thế này:
1. Bản đồ khoanh vẽ không có khoanh đất đa mục đích thì ok, kết xuất biểu 10 thành công;
2. Bản đồ khoanh vẽ có khoanh đất đa mục đích thì không thể kết xuất biểu 10, lỗi báo như sau:
http://gdla.gov.vn/forum/attachment.php?attachmentid=162&stc=1

Ai có kinh nghiệm xin chỉ em với!