PDA

Xem bản đầy đủ : Chênh lệch diện tích giữa khoanh đất và số liệu biểu 01.quachminhhung
05-13-2015, 06:59 PM
Tôi nhập bản đồ xuất ra khoanh đất tất cả 781 khoanh đất phần mềm đều nhận hết. Nhưng có sự chênh lệch diện tích giữa khoanh đất và số liệu biểu 01 (không giống nhau). Đồng chí nào gặp trường hợp này xin cứu với. Tôi đuối quá rồi!