PDA

Xem bản đầy đủ : Phần mềm không nhận được khoanh đất có nhiều loại đất ( đa mục đích)thanhtrungtnmtdb
05-06-2015, 04:41 PM
Hiện bản đồ của mình có nhiều khoanh đất có nhiều hơn 5 loại đất VD:

ONT(12000);DGD(460);CLN(3000);NHK(24930.2);NTS(789 ); DGT(300)


khi chạy phụ lục 03 phần mềm không nhận được hết mã loại đất, diện tích nên khi tổng hợp diện tích biểu 01,02,03 không tổng hợp đúng diện tích tự nhiên.
Mong Admin có hướng khắc phục giúp! Chân thành cảm ơn!