PDA

Xem bản đầy đủ : Lỗi cập nhật dữ liệu từ bản đồbuivietphuong
05-05-2015, 09:04 PM
Khi thực hiện phần mềm sử dụng cho cấp xã (bản ngày 4/5/2015) dể cập nhật dữ liệu từ bản đồ tôi phát hiện lỗi sau: -> Phần mềm chỉ nhận được dữ liệu của những khoanh đất nằm gọn trong khoanh đất khác, các khoanh đất còn lại không được nhận dữ liệu. Nhờ bà con test thử.

phamhuanmko
04-05-2016, 01:34 PM
Cái này đã được fix rồi nha bạn!

phuongxoan
05-27-2016, 05:30 PM
Bác chụp cái ảnh lên để tiện trao đổi :D