PDA

Xem bản đầy đủ : Phần mềm hoạt động chưa ổn địnhbuivietphuong
04-17-2015, 08:05 AM
Mình đã dùng cùng một file bản đồ cập nhật cho xã 1 thành công, các biểu 1,2,3 và bảng liệt kê khoanh đất có dữ liệu. Sau một thời gian mình dùng file bản đồ đó cập nhật cho xã khác, phần mềm vẫn báo cập nhật thành công nhưng các biểu đều không có dữ liệu. Đề nghị kiểm tra tính ổn định của phần mềm.

phuongpro
04-24-2015, 01:56 PM
Bản đồ xã này mà cập nhật được cho xã khác ah? Hay vậy nhỉ?