PDA

Xem bản đầy đủ : Đề nghị hỗ trợ tích cực hơn về phần mềm kiểm kêbuivietphuong
04-16-2015, 03:10 PM
Đề nghị hỗ trợ tích cực hơn về phần mềm. Nếu tình trạng như thế này thì làm nội nghiệp kiểm kê 2015 đến bao giờ mới xong. Xin BQT quan tâm nhắc nhở bộ phận hỗ trợ kỹ thuật!

phuongpro
04-25-2015, 08:22 PM
Đề nghị hỗ trợ tích cực hơn về phần mềm. Nếu tình trạng như thế này thì làm nội nghiệp kiểm kê 2015 đến bao giờ mới xong. Xin BQT quan tâm nhắc nhở bộ phận hỗ trợ kỹ thuật!
Không thể chờ đợi đượcn nữa rồi, có lẽ phải chuyển qua làm thủ công thôi. Nhưng làm thủ công lại rất tốn thời gian, mong BQT tích cực hỗ trợ công tác KKĐĐ kỳ này!!!

quachminhhung
05-06-2015, 03:38 PM
Sau 02 ngày giữa lòng Hà Nội thân thương có gì thông tin cho biết liền nghe ông tướng! Đuối quá đuối với kiểm kê rồi!