PDA

Xem bản đầy đủ : Báo lỗi "Không lấy được mã đơn vị hành chính cấp xã."buivietphuong
04-15-2015, 03:55 PM
Báo lỗi "Không lấy được mã đơn vị hành chính cấp xã." khi tải file bản đồ là gì. Nhờ hỗ trợ cách xử lý.

dieutan1107
04-21-2015, 03:25 PM
Cùng 1 tờ bản đồ, up lần 1 -> phần mềm báo lỗi " không lấy được đơn vị hành chính cấp xã. out ra -> đăng nhập vào lại -> up lại file đó -> thành công -> ấn "chuyển đổi" -> báo lỗi " chưa tải file *.dgn. out ra -> đăng nhập vào lại -> up lại file đó -> thành công -> ấn "chuyển đổi" -> chuyển đổi thành công -> ấn vào " bảng liệt kê các khoanh đất" ->

"No records to display"


thật sự ko biết lỗi ở đâu để mà sửa nữa. Mong Admin xem xét giúp.