PDA

Xem bản đầy đủ : Hãy giúp chúng tôi lấy lại sự công bằng !ngannk
04-13-2015, 10:40 AM
Tôi có mảnh đất là nhà hiện nay con trai tôi đang ở. Vì nay tôi không ở đó nữa nên bán 5m mặt đường để lấy tiền kiến thiết nơi ở mới. Nhưng tôi đã bán đất từ năm 2010 đến nay mà chưa lấy được hết tiền. Tôi nay đã già, gia đình vốn khó khăn lại càng khó khăn khi vướng bận việc ông Hoang Văn Bách kiện chúng tôi chiếm đất.Lúc đầu kiện gia đình tôi chiếm 160,5m vuông, nay lại giảm xuống còn 16,5m vuông. Chí vì lí do đó mà chính quyền xã không tách sổ bìa đỏ cho chúng tôi.Vào thang 3 năm 2012 tòa án yeu cầu ban quản lí đất đai thuộc phòng tài nguyên môi trường vào kiểm tra hiện trạng thửa đất của hai gia đình và đã có văn bản báo cáo gửi tòa án, gửi các ban nghành liên quan trực thuộc huyện Bắc Quang - Hà Giang, gửi xã Kim Ngọc và gửi cho cả hai bên gia đình với kết luận:"Qua việc kiểm tra thửa số 10 tờ bản đồ số F48-54-285-6 về hinhg thể không thay đổi.Diện tích 3.682 met vuông, đo đạc kiểm tra danh giới thửa số 10 và thửa số 34 diện tích không thay đổi. Phương pháp kiểm tra bằng máy kinh vĩ điện tử, đồng thời kiểm tra sổ theo dõi cấp giấy CNQSDĐ lưu trữ tại phòng tài nguyên & môi trường là khớp với tài liệu bản đồ cấp GCNQSDĐ" Tổi đã làm đơn đề nghị lần lượt các cấp từ xã, huyện, tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được giả quyết. Tôi thấy như vậy là rất bất công với gia đình tôi , thiếu tôn trọng pháp luật và làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân. Vậy nay tôi viết đơn này kính mong Quý nghành giúp đỡ để gia đình tôi hoàn thành công việc và đem lại sự công bằng cho nhân dân và cho đồng bào các dân tộc nơi đây.
Tôi và gia đình xin chân thành cảm ơn !

Trần Lưu Tuấn <phuongthanhlieu@gmail.com>
Điện thoại: 01656647507
IP: 113.175.21.99
01:13 04/04/2015