PDA

Xem bản đầy đủ : Cài đặt phần mềm TK05ngannk
04-13-2015, 09:38 AM
Hiện nay tôi đã cài đặt xong phần mêm TK 2015, tuy nhiên máy yêu cầu nhập tên máy chủ, tên cơ sở dữ liệu CSDL, tển đăng nhập.... còn vào đường dẫn phần mềm của tổng cục quản lý đất đai tôi k thể đăng nhập được. Xin chỉ cho tôi cách đăng nhập vào hai phần trên. Xin cám ơn.

Bùi Mạnh Hùng <vpdk.thanhtri@gmail.com>
Điện thoại: 0915096879
IP: 14.160.68.106
17:40 02/04/2015