PDA

Xem bản đầy đủ : Hỗ trợ phần mềm kiểm kê Sóc Trăngbuivietphuong
04-08-2015, 09:30 AM
Các tài khoản của tỉnh, cấp huyện và cấp xã của tỉnh Sóc Trăng không truy cập được vào phần mềm từ sáng ngày 06/4/2015. Nhờ Quản trị phần mềm kiểm tra giúp.
Đề xuất: cho công cụ nhập dữ liệu các biểu từ file excel vào phần mềm.

Bùi Việt Phương (Trung tâm CNTT Sóc Trăng).

quantri
04-09-2015, 09:43 AM
Gửi anh phương. Hệ thống từ ngày 06/4/2015 đã được đưa vào sử dụng chính thức. Vậy nên hệ thống đã xóa hết tài khoản của các đơn vị về ban đầu. Để liên hệ cấp tài khoản a liên hệ tới số điện thoại sau: 0983612583 Anh ấy tên là Toàn a nhé.

buivietphuong
04-09-2015, 02:58 PM
Cám ơn BQT, đã liên hệ xin thông tin rồi.