PDA

Xem bản đầy đủ : Hỗ trợ phần mềm thống kê, kiểm kêquachminhhung
04-01-2015, 10:01 AM
Đề nghị BQT điều chỉnh sớm về thống kê, kiểm kê 2014 đi. Tôi thấy không ổn rồi. Các khoanh đất khi nhập dữ liệu nhận không hết. Tôi chỉ thử nghiệm 6 khoanh thôi nhưng vẫn bị nhận không hết số khoanh đất. Tôi đảm bảo 100% làm đúng như thông tư 28.