PDA

Xem bản đầy đủ : Nhập số liệu từ PL03thanhclc
03-23-2015, 09:09 AM
- Xin hỏi các anh, chị tại sao Phần mềm không nhập được từ PL03 (do chương trình khác xuẩt ra), chỉ nhập được PL03 mẫu??