PDA

Xem bản đầy đủ : Xác định loại đấtngannk
03-17-2015, 09:05 AM
Tôi có thắc mắc cần được giải đáp như sau:
Đất được nhà nước cho thuê với mục đích sử dụng là đầu tư trạm xăng dầu thì đây có phải là đất thương mại, dịch vụ hay không?
Rất mong nhận được lời giải đáp của cơ quan.
Trân trọng!

Người gửi: Bùi Nhanh <thamnhanh@gmail.com>
Điện thoại: 0984307686