PDA

Xem bản đầy đủ : Nộp đơn khuyến cáo đất đai ở đâu?ngannk
03-17-2015, 10:04 AM
Nếu toà án xã, huyện giải quyết không thoả đáng về việc đất đai thì gởi đơn khuyến cáo cho ai? ở đâu?

Người gửi: Phạm Thị Huỳnh Phương <huynhphuong08021986@gmail.com>
Điện thoại: 0901354535