PDA

Xem bản đầy đủ : hỏi đáp chungngannk
03-17-2015, 09:01 AM
Khi lập thủ tục thu hồi đất theo quy định tại khoản c, điều 64 luật đất đai năm 2013 thì ban hành quyết định thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng một quyết định được không?

Người gửi: phan văn lợi <phanvanloitnmt@gmail.com>
Điện thoại: 0988160595