PDA

Xem bản đầy đủ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở không mang tên chủ sở hữu mà mang tên con dâu thứngannk
03-17-2015, 08:37 AM
Mẹ tôi đã 98 tuổi ở trên mảnh đất của cha ông để lại.Đến nay muốn lập di sản là mảnh đất ở do cuộc đời mẹ đã sống vào việc thờ cúng.Mảnh đất ở của mẹ hiện nay lại mang tên con dâu thứ năm.Các con còn sóng và các cháu muốn mảnh đất mẹ đã ở,nuôi các con khôn lớn,trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phải là tên của mẹ.Hiện nay phải làm thế nào để giấy chứng nhận đất ở phải ghi là tên của mẹ?Kính xin tổng cục quản lý đất đai bộ tài nguyên và môi trường xin chỉ dẫn cách làm.Xin cảm ơn nhiều

Người gửi: Phạm Thiết <phamthiet8@gmail.com>
Điện thoại: 0948834429