PDA

Xem bản đầy đủ : Góp ý xây dựng diễn đànddtuyen90
01-09-2015, 01:43 PM
Mình ngĩ add nên xây dựng thêm BOX CẬP NHẬT Những sữa đổi về luật đất đai mới nhất.

truongphuotld
01-20-2015, 08:30 AM
có mục luật xây dựng đất đai 2013 rồi mà bạn

cuongnc79
04-24-2015, 11:47 AM
Mình ngĩ add nên xây dựng thêm BOX CẬP NHẬT Những sữa đổi về luật đất đai mới nhất.
em thấy duyệt ý kiến này, nhiều khi page cập nhật hơi chậm những điều luật mới trong luật đất đai so với thực tế