PDA

Xem bản đầy đủ : Thắc mắc muốn hỏi !vinhphuc
12-29-2014, 01:36 PM
Em có mấy vấn đề muốn hỏi các anh như sau:
1. Khi em đưa PL03 với dữ liệu trắng vào phần mềm thì vẫn còn nguyên Bảng liệt kê khoanh đất dữ liệu chưa bị xóa đi?
2. Khi xuất biểu chỗ đơn vị báo cáo không có tên xã, huyện, tỉnh mặc dù đã đăng nhập bằng acc xã, huyện, tỉnh thì làm thế nào ạ?
3. Khi đưa dữ liệu từ file .dgn vào thì phần mềm báo Chuyển đổi thành công nhưng đến khi xem biểu của xã đó thì ko có dữ liệu?
Em mong nhận đc reply sớm nhất ạ.

Congdangchi
01-01-2015, 09:04 PM
1. theo mình nghĩ. Phần mềm vẫn chưa xóa dữ liệu cũ.
2. khi xuất ra file excel thì bạn lưu vào máy tính cá nhân. Sau đó mở file lên và thao tác chỉnh sửa lại phần đơn vị của bạn. Do là bộ phận kỹ thuật chưa chỉnh sửa lỗi này.
3. Đúng vậy. Đó cũng là lỗi của nhiều người đang mắc phải. Mặc dù cùng upload lên 1 file là như nhau. Nhưng sau khi upload thì dữ liệu của mỗi bên là khác nhau. Cứ sau 30p vào kiểm tra lại thì lại ra số liệu khác. Hệ thống của mình thật sự rất lỗi. Đề nghị bộ phận kỹ thuật chỉnh sửa hoàn chỉnh. Để các địa phương còn làm nữa. Thời gian Kiểm kê đã chính thức bắt đầu rồi.