PDA

Xem bản đầy đủ : Bộ tài liệu đào tạo phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai 2015thangpd
11-18-2014, 10:43 AM
Kính gửi các anh chị, mình đã tổng hợp toàn bộ tài liệu đào tạo phần mềm TK2015
Chi tiết download tại đây! (http://gdla.gov.vn/tailieu/TK2015.rar)

(http://gdla.gov.vn/tailieu/tk2015.rar)