PDA

Xem bản đầy đủ : Những câu hỏi thường gặp của phần mềm thống kê kiểm kê 2015thangpd
11-18-2014, 08:40 AM
Kính chào các anh chị, hôm nay tôi có tổng hợp một số câu hỏi thắc mắc của các địa phương trong quá trình tập huấn phần mềm TK2015 tại 2 miền

1.
Hỏi:
Tôi có thể thêm, sửa, xóa đơn vị hành chính được không
Trả lời:
Phần mềm đã cập nhật theo danh mục đơn vị hành chính mới, và cho phép cán bộ quản trị cấp tỉnh sửa danh mục đơn vị hành chính tỉnh mình

2.
Hỏi:
Khi import bản đồ khoanh đất, xuất ra bảng liệt kê khoanh đất, 02 cột STT KĐ và Diện tích bị lẫn?
Trả lời:
Phầm mềm đã chỉnh sửa và cập nhật

3.
Hỏi:
Khi xuất biểu 01 cấp xã và tổng hợp biểu 01 cấp huyện, mỗi lần ra 1 kết quả khác nhau
Trả lời:
Phầm mềm đã chỉnh sửa và cập nhật

4.
Hỏi:
Cấp tỉnh chưa có hệ thống mạng liên kết với các huyện, xã. Vậy có gặp khó khăn gì trong việc triển khai sử dụng phần mềm?
Trả lời:
Hệ thống phần mềm hoạt động trên nền Internet, không cần hệ thống mạng WAN giữa tỉnh, huyện, xã.

5.
Hỏi:
Có thể tải phần mềm về máy để thao tác, sau đó đưa lên mạng đc không?
Trả lời:
Phần mềm dùng trên mạng internet, không cho phép việc này

6.
Hỏi:
Có thể thêm, sửa, xóa đươc người dùng hay không?
Trả lời:
Phầm mềm đã chỉnh sửa và cập nhật

7.
Hỏi:
Khi nhập mã đối tượng kỳ trước, tìm kiếm khoanh đất số 313 thì hiện ra nhiều kết quả, chưa theo ĐVHC hiện tại
Trả lời:
Phầm mềm đã chỉnh sửa và cập nhật

8.
Hỏi:
Đề xuất tạo video hướng dẫn và đưa lên mạng để tiện học tập, trao đổi
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến và cập nhật lên diễn đàn trong thời gian tới

9.
Hỏi:
Cách chỉnh sửa, import số liệu đầu kỳ như thế nào?
Trả lời:
Bạn có thể sử dụng chức năng Nhập bộ số liệu cũ

10.
Hỏi:
Quản trị cấp tỉnh có sửa đc số liệu cấp huyện và cấp xã?
Trả lời:
Số liệu đưa lên hệ thống phải được cập nhật từ cấp xã. Vì vậy khi cần chỉnh sửa số liệu, cấp tỉnh phải trả lại cho cấp huyện, cấp huyện trả về cấp xã để chỉnh sửa

11.
Hỏi:
Đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng như ONT+LNK+NTS.., không tách riêng từng loại mục đích sử dụng thì thể hiện phân lớp thông tin và thuộc tính như thế nào trên bản đồ?
Trả lời:
Bạn có thể thể hiện thông tin riêng từng loại, ví dụ: ONT:200 + LNK: 300 + NTS:400

12.
Hỏi:
Trong quá trình cập nhật số liệu, nếu mã loại đất phải điều chỉnh, sửa chữa… thì phải cập nhật lại từ bản đồ khoanh đất. Vậy các thông tin đã nhập như mã loại đất kỳ trước, mã đối tượng kỳ trước có phải nhập lại hay không?
Trả lời:
Hiện tại là nếu sai thông tin thì sẽ phải cập nhật lại hết. Để không bị mất thông tin mã loại đất kỳ trước, đối tượng kỳ trước anh (chị) nên lưu vào File PL03 (excel) và chỉnh sửa lại thông tin trên file excel đó và lấy nó làm dữ liệu đầu vào

13.
Hỏi:
Trường hợp mã loại đất kỳ trước và tổng diện tích kỳ trước lớn hơn diện tích khoanh đất thì phần mềm báo lỗi, vậy số liệu có được lưu hay không? Nếu không thì cách khắc phục?
Trả lời:
Không có trường hợp tổng diện tích kỳ trước lớn hơn diện tích hiện trạng được, do vậy phần mềm báo lỗi, dữ liệu sẽ không được lưu.

14.
Hỏi:
1000m2 trong đó có 100m2 đất ở, 900m2 đất trồng cây lâu năm, chưa rõ ranh giới thì thể hiện như thế nào?
Trả lời:
Thể hiện ONT:100 + CLN:900

15.
Hỏi:
STT KĐ là gì? Có liên quan gì tới STT thửa đất k? (không khớp hoàn toàn với STT thửa đất)
Trả lời:
STT KĐ khác STT thửa đất. Tham khảo Thông tư 28

16.
Hỏi:
Khi cấp tỉnh, huyện đang tổng hợp số liệu, nếu cấp xã thay đổi dữ liệu thì sao?
Trả lời:
Khi mà cấp xã đã gửi số liệu lên trên thì cấp xã sẽ không có quyền nhập lại hoặc chỉnh sửa dữ liệu nữa.

17.
Hỏi:
Quản trị cấp huyện hoàn toàn có thể đưa tài khoản cấp xã lên thành quản trị cấp tỉnh
Trả lời:
Phầm mềm đã chỉnh sửa và cập nhật không còn lỗi này

18.
Hỏi:
Đề nghị tạo ra lớp mã loại đất kỳ trước, mã đối tượng kỳ trước trên bản đồ khoanh vẽ và để phần mềm tự động đưa vào hệ thống như mã loại đất hiện trạng, mã đối tượng hiện trạng
Trả lời:
Nếu có thể đưa thì phần mềm sẽ chuyển đổi vào được. Còn vấn đề được phép đưa hay không không thuộc phạm vi của phần mềm.

19.
Hỏi:
Nếu có thể, đề xuất đưa tất cả thông tin trong các biểu kiểm kê lên bản đồ khoanh vẽ và để phần mềm tự động đưa vào hệ thống
Trả lời:
Có nhiều thông tin quá chi tiết, chưa thể đưa hết lên bản đồ khoanh đất.

20.
Hỏi:
Đối với đất MVT (mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản) không thuộc địa giới hành chính xã mà thuộc huyện thì nhập số liệu như thế nào?
Trả lời:
Một số huyện không có ĐVHC cấp xã, khi tạo tài khoản cho huyện đó, anh(chị) chọn cả 2 nhóm người dùng là Nhóm người dùng cấp huyện và Nhóm người dùng cấp xã cho tài khoản đó. Như thế sẽ nhập được thông tin.

21.
Hỏi:
Không nên tạo mỗi huyện 1 user mà chỉ cần tạo 1 user và phân quyền cho các huyện cần thực hiện
Trả lời:
Yêu cầu quản lý hệ thống TK là mỗi một ĐVHC là 1 user để thực hiện việc nhập, kiểm tra và tổng hợp số liệu

22.
Hỏi:
Phần mềm chỉ giải quyết 15 biểu, các biểu khác thì sao?
Trả lời:
Hiện tại đã đầy đủ các biểu

23.
Hỏi:
Nên thống nhất khi nhập dữ liệu đầu vào (ví dụ biểu 5b) nên lấy đơn vị là m2
Trả lời:
Phầm mềm đã chỉnh sửa và cập nhật

24.
Hỏi:
Đề nghị bổ sung các bộ số liệu các năm trước hoặc ở dạng tệp tin, để thuận lợi cho việc khai thác
Trả lời:
Thực tế khi đã có số liệu của các kỳ trước, việc nhập dữ liệu cũng khá đơn giản và thuận tiện nên chúng ta cũng chưa cần thiết phải có chức năng này

25.
Hỏi:
Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa mặc định biểu xuất ra Excel là biểu ngang, khổ A3 như TK05 cũ (hiện tại là biểu dọc, khổ A4)
Trả lời:
Hiện tại phần mềm mới chỉ hồ trợ xuất Excel và chưa có Format. Anh(chị) hoàn toàn có thể biên tập lại file Excel một cách dễ dàng (Đa phần là chỉnh lại độ rộng của cột và biên tập để in, …)

26.
Hỏi:
Font chữ nên thống nhất trong các biểu
Trả lời:
Phầm mềm đã chỉnh sửa và cập nhật

27.
Hỏi:
Khi nhập loại đất kỳ trước là nhập thủ công. Khi nhập người sử dụng cần tuân thủ thế nào nếu nhập bị nhầm? Ví dụ: dấu cách sai mã. Có xử lý báo lỗi được không? Nên bổ sung chức năng chọn mã đối tượng. Vì người dùng có thể nhập sai. Bổ sung các báo lỗi khi nhập liệu
Trả lời:
Nhập loại đất kỳ trước là nhập thủ công, khi có nhầm lẫn phần mềm sẽ thông báo lỗi.

28.
Hỏi:
Tại phụ lục 03 chưa thể hiện diện tích hiện trạng khoanh đất đa mục đích (Ví dụ: khoanh đất có diện tích 1000m2, trong đó 500m2 đất ở và 500m2 đất nông nghiệp)
Trả lời:
Phầm mềm đã chỉnh sửa và cập nhật

29.
Hỏi:
Giới thiệu thêm công tác quản trị CSDL
Trả lời:
Công tác quản trị CSDL hoàn toàn chỉ thực hiện trên cấp Trung ương. Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai đảm nhận vài trò này.
30.
Hỏi:
Diện tích tự nhiên tăng so với kỳ kiểm kê trước, so sánh và nhập liệu như thế nào?
Trả lời:
Nhập dữ liệu bình thường, kỳ trước nhập tại menu Nhập bộ số liệu cũ, còn so sánh tại Biểu 12/TKDD
31.
Hỏi:
Những thửa đất quá bé thì nhãn thửa k nằm đủ trong thửa, cách xử lý như thế nào?
Trả lời:
Bản đồ khoanh đất không nhằm mục đích trình bày. Vì vậy, anh(chị) có thể thu nhỏ nhãn và đưa trọn vào trong khoanh đất.
32.
Hỏi:
Độ bảo mật của CSDL phần mềm có đảm bảo được không?
Trả lời:
Việc bảo mật hệ thống được thực hiện tại Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai. Đối với các tỉnh, chỉ cần bảo mật tài khoản người dùng của tỉnh mình.
33.
Hỏi:
Trong mục nhập dữ liệu thống kê (tổng hợp các trường hợp được giao, được thuê…) thì nhập 'Số khoanh đất' là số thứ tự khoanh đất hay số lượng khoanh đất?
Trả lời:
Số khoanh đất chính là số thứ tự khoanh đất, không phải số lượng khoanh đất

hethongadsvn
11-20-2014, 01:33 PM
Thank admin như thế này thì tốt quá mình tìm mãi bị lỗi cũng nhiều thông tin như thế này thì mình giải quyết được nhiều việc

conghuu2911
11-21-2014, 08:06 AM
Tôi có một số câu hỏi như sau:
Trường hợp 14 ở trên.
Hỏi:
1000m2 trong đó có 100m2 đất ở, 900m2 đất trồng cây lâu năm, chưa rõ ranh giới thì thể hiện như thế nào?
Trả lời:
Thể hiện ONT:100 + CLN:900
--->Trường hợp này, khi tổng hợp biểu 1,2,3 thì phần mềm vẫn không tách được loại đất và diện tích của trường hợp trên ra hai mục đất ONT và CLN riêng biệt.
- Muốn xoá dữ liệu một xã để nhập lại từ đầu thì làm như thế nào? Hôm trước anh Thắng có trả lời là dùng tài khoản cấp Huyện để xoá dữ liệu cấp xã, nhưng trong phần mềm không thể hiện được điều này.
- Tỉnh tôi chuyển bản đồ khoanh đất của một xã có 6000 (Sáu nghìn) thửa đất, khi chuyển đổi qua Bảng liệt kê khoanh đất thì không nhận hết, phần mềm chạy rất lâu. Có nhiều trường hợp, các xã thử chuyển 500 thửa đất thì phần mềm chuyển vào vẫn sót (đã kiểm tra đóng vùng, tạo lớp đúng theo quy định).
- Ở mục Nhập mã đối tượng kỳ trước hiện nay chưa sắp xếp theo thứ tự thửa đất, đề nghị chỉnh sửa lại.
- Ở mục Nhập mã đối tượng kỳ trước và nhập mã loại đất kỳ trước, nếu thửa đất không có thay đổi thì có cần nhập vào không?

thangpd
11-21-2014, 10:44 AM
Tôi có một số câu hỏi như sau:
Trường hợp 14 ở trên.
Hỏi:
1000m2 trong đó có 100m2 đất ở, 900m2 đất trồng cây lâu năm, chưa rõ ranh giới thì thể hiện như thế nào?
Trả lời:
Thể hiện ONT:100 + CLN:900
--->Trường hợp này, khi tổng hợp biểu 1,2,3 thì phần mềm vẫn không tách được loại đất và diện tích của trường hợp trên ra hai mục đất ONT và CLN riêng biệt.
- Muốn xoá dữ liệu một xã để nhập lại từ đầu thì làm như thế nào? Hôm trước anh Thắng có trả lời là dùng tài khoản cấp Huyện để xoá dữ liệu cấp xã, nhưng trong phần mềm không thể hiện được điều này.
- Tỉnh tôi chuyển bản đồ khoanh đất của một xã có 6000 (Sáu nghìn) thửa đất, khi chuyển đổi qua Bảng liệt kê khoanh đất thì không nhận hết, phần mềm chạy rất lâu. Có nhiều trường hợp, các xã thử chuyển 500 thửa đất thì phần mềm chuyển vào vẫn sót (đã kiểm tra đóng vùng, tạo lớp đúng theo quy định).
- Ở mục Nhập mã đối tượng kỳ trước hiện nay chưa sắp xếp theo thứ tự thửa đất, đề nghị chỉnh sửa lại.
- Ở mục Nhập mã đối tượng kỳ trước và nhập mã loại đất kỳ trước, nếu thửa đất không có thay đổi thì có cần nhập vào không?


Chào bạn câu hỏi của bạn mình trả lời các ý như sau
1. Phần mềm vẫn tách và tổng hợp đúng ở biểu 1, 2, 3 (có thể dữ liệu .dgn của bạn trình bày sai nên mới không tổng hợp được như vậy)
2. Bạn phải nộp dữ liệu của xã lên huyện
3. Vẫn là vấn đề đóng vùng file dgn không chuẩn
4. Chúng tôi sẽ sửa trong thời gian tới
5. Vẫn phải nhập dữ liệu này
Bạn xem lại dữ liệu DGN đã đóng

vudkdd
11-21-2014, 01:18 PM
Tôi cũng bị giống trường hợp của bạn Conghuu.
1. Trường hợp cấp xã muốn xoá trắng dữ liệu đã nhập để import vào lại từ đầu trước khi đưa lên cấp huyện thì làm như thế nào? Vì tôi thấy khi đã nhập dữ liệu vào một lần thì các lần khác nhập lại đều không xoá các dữ liệu cũ.
2. Trường hợp dữ liệu quá nhiều như bạn conghuu nói ở trên thì có thể tách ra nhiều bản đồ khoanh vẽ để nhập vào phần mềm có được không? Ở tỉnh mình đã đóng vùng chuẩn rồi nhưng chuyển vào phần mềm cũng rất mất thời gian.

thangpd
11-21-2014, 03:26 PM
Tôi cũng bị giống trường hợp của bạn Conghuu.
1. Trường hợp cấp xã muốn xoá trắng dữ liệu đã nhập để import vào lại từ đầu trước khi đưa lên cấp huyện thì làm như thế nào? Vì tôi thấy khi đã nhập dữ liệu vào một lần thì các lần khác nhập lại đều không xoá các dữ liệu cũ.
2. Trường hợp dữ liệu quá nhiều như bạn conghuu nói ở trên thì có thể tách ra nhiều bản đồ khoanh vẽ để nhập vào phần mềm có được không? Ở tỉnh mình đã đóng vùng chuẩn rồi nhưng chuyển vào phần mềm cũng rất mất thời gian.

Mình xin trả lời bạn như sau:
1. Hiện tại có cách sau để xóa trắng dữ liệu: trong file PL03.xls bạn xóa hết dữ liệu đi, nhập lại file này vào hệ thống, hệ thống sẽ ghi đè lên dữ liệu cũ, phần này tuần sau mình sẽ cập nhật thêm chức năng xóa dữ liệu cho các bạn ở xã.
2. Trường hợp dữ liệu quá nhiều có thể tách ra nhiều tờ và nhập vào được. :)

vudkdd
12-01-2014, 03:53 PM
Tôi có vấn đề này xin hỏi
Tôi đã thể hiện trên bản đồ điều tra khoanh vẽ theo hướng dẫn tại công văn số 1592/TCQLDD-CKSQLSDDD đối với khoanh đất gộp cả đất ở và đất vườn: ONT(100);CLN(50). Tuy nhiên kết quả ở bảng liệt kê khoanh đất lại thể hiện trong cột Mã loại đất sử dụng kết hợp mà không tách phần đất CLN để tổng hợp vào Biểu 01 và Biểu 02. Vấn đề ở đây là hai mục đích ONT và CLN sử dụng riêng biệt, không phải là kết hợp. Vì vậy phần mềm cần phải tổng hợp phần diện tích CLN vào biểu 01 và 02.

hungnt7891
12-05-2014, 09:25 PM
Toàn câu hữu ích cả, tham khảo được rất nhiều