PDA

Xem bản đầy đủ : thông tư 16 của bộ tài nguyên và môi trườngstda79
11-12-2014, 11:26 AM
Thông tin cho mọi người tìm hiểu thêm tại đây nhé:
http://www.tnmtthainguyen.gov.vn/t-ai/1318-thong-t-s-162010tt-btnmt-quy-nh-trinh-t-th-tc-cng-ch-thi-hanh-quyt-nh-x-pht-vi-phm-hanh-chinh-trong-lnh-vc-t-ai.html