PDA

Xem bản đầy đủ : Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Bộ TN&MTquantri
01-18-2017, 08:19 AM
Sáng 21/12,Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác, ông Mai Tiến Dũng đánh giá: Bộ TN&MT thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao một cách tích cực, khẩn trương và nghiêm túc


https://www.youtube.com/watch?v=gP0h8Fu3gD0