PDA

Xem bản đầy đủ : Quản lý khai thác cát sỏiquantri
11-29-2016, 12:05 AM
Bộ TN&MT đang xây dựng các văn bản pháp luật nhằm quản lý chặt chẽ việc khai thác cát, sỏi lòng sông, đặc biệt ở vùng giáp ranh giữa các địa phương, tránh tính trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.


https://www.youtube.com/watch?v=AeTgAKuFQoo