PDA

Xem bản đầy đủ : Hội nghị COP22 Parisquantri
11-28-2016, 11:02 PM
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 22 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP22) và công bố Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.


https://www.youtube.com/watch?v=lxCYihn4pLo&feature=youtu.be