PDA

Xem bản đầy đủ : Diễn đàn Bảo vệ môi trường - những vấn đề cấp báchquantri
11-15-2016, 04:21 PM
Nhằm cung cấp cho các Đại biểu Quốc hội những góc nhìn đa chiều về công tác bảo vệ môi trường, chiều 09/11 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Báo Đại biểu nhân dân tổ chức diễn đàn “Bảo vệ môi trường - những vấn đề cấp bách”.


https://www.youtube.com/watch?v=S05cFuHB1E4