PDA

Xem bản đầy đủ : Việt Nam sẽ thực hiện tốt các cam kết trong INDCquantri
11-15-2016, 04:17 PM
Sáng 18/10 tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Nhóm đối tác Chuẩn bị công cụ Thị trường (PRM) của Ngân hàng thế giới tổ chức cuộc hội nghị đối thoại chính sách cấp cao “Thực hiện INDC và các công cụ chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp”.


https://www.youtube.com/watch?v=84-BQsc-REY