PDA

Xem bản đầy đủ : Thông tư - Nghị định  1. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
  2. Nghị định 181/2004/NĐ-CP 29/10/2014 Về thi hành Luật Đất đai
  3. Nghị định 84/2007/NĐ-CP về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...
  4. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ngày 15/05/14
  5. Điều 31 nghị định 43/2014/NĐ-CP về Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
  6. thông tư 16 của bộ tài nguyên và môi trường
  7. Chương I - NGHỊ ĐỊNH Về thi hành Luật Đất đai CHÍNH PHỦ
  8. NGHỊ ĐỊNH Về thi hành Luật Đất đai CHÍNH PHỦ: Chương II
  9. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai