PDA

Xem bản đầy đủ : Hỗ trợ phần mềm thống kê, kiểm kê 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê đất đai năm 2015
 2. Sử dụng cơ sở dữ liệu 63 tỉnh, thành phố
 3. Những câu hỏi thường gặp của phần mềm thống kê kiểm kê 2015
 4. Bộ tài liệu đào tạo phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai 2015
 5. Thắc mắc muốn hỏi !
 6. [Hỏi] Nghiệp vụ kiểm kê !
 7. Nhập số liệu từ PL03
 8. Hỗ trợ phần mềm thống kê, kiểm kê
 9. Hỗ trợ phần mềm kiểm kê Sóc Trăng
 10. Xin thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật
 11. Phần mềm không nhập được mã đối tượng kỳ trước, mã loại đất
 12. Cài đặt phần mềm TK05
 13. Tổng diện tích tự nhiên khác nhau thì xử lý như thế nào?
 14. Cập nhật dữ liệu không được!
 15. Báo lỗi "Không lấy được mã đơn vị hành chính cấp xã."
 16. Đề nghị hỗ trợ tích cực hơn về phần mềm kiểm kê
 17. Phần mềm hoạt động chưa ổn định
 18. Đề xuất bổ sung chức năng
 19. Báo lỗi "Không lấy được mã đơn vị hành chính cấp xã."
 20. Tổng hợp câu hỏi và câu trả lời của phần mềm thống kê kiểm kê
 21. Lỗi cập nhật dữ liệu từ bản đồ
 22. Không xuất được biểu mẫu
 23. Phần mềm không nhận được khoanh đất có nhiều loại đất ( đa mục đích)
 24. Chênh lệch diện tích giữa khoanh đất và số liệu biểu 01.
 25. Chênh lệch diện tích giữa khoanh đất và số liệu biểu 01.
 26. Phần mềm Kiểm kê 2015
 27. Có ai kết xuất ược biểu 10 không?
 28. [Hỏi] Hướng dẫn nhập và xuất biểu 10!
 29. Diện tích tự nhiên (biểu 1) và PL3 khác nhau?
 30. Đề nghị chỉnh sửa
 31. Biểu 6b sai mẫu theo TT 28
 32. Đề nghị chỉnh sửa "Đơn vị báo cáo"
 33. Không xuất được biểu 6b
 34. [HỎI]Hướng dẫn nhập dữ liệu cấp huyện !
 35. Bản cập nhật ngày 16/7/2015 bị lỗi